Emtia (Yük) Nakliyatı Sigortası

Siz yükünüzü taşıyın riski "Güneş" taşısın!... Yüklendiği yerden, ulaşacağı noktaya kadar her ürün ve eşya, taşıma sırasında çarpışma, devrilme, yol kusurları, doğal afetler ve benzeri risklerle karşı karşıyadır. Güneş Sigorta yurtiçinde ve yurtdışında her çeşit nakil aracıyla taşınan yükünüze güvence veriyor.

Kara, deniz, hava gibi nakil araçlarının çeşitliliği farklı hasarların oluşmasına yol açar.

Çeşitli nedenlerle, araçları kullanan kişilerin kusurları veya yükleme, boşaltma araçlarının sebep olduğu muhtelif hasarlar oluşabilir.

Siz yükünüzü taşıtırken tüm bu riskleri de taşımayın. Bırakın riski "Güneş" taşısın. Bunun için yapmanız gereken, her yük için bir "Güneş Nakliyat Sigortası" yaptırmak.

Güneş Sigorta yurtiçinde ve yurtdışında her çeşit nakil aracıyla taşınan yükünüze güvence veriyor.

Neleri güvence altına alıyor?

Güneş Nakliyat Sigortası, alternatifli olarak hazırlanmıştır. Geniş ya da dar kapsamlı teminatlardan dilediğinizi seçebilirsiniz.

 • Tam Ziya: Malınızı, eşyanızı naklettiğiniz aracın "tamamen hasarlanması" sonucu, sigortalı malların da "tamamen hasarlanması" halinde oluşacak zararları karşılar.
 • Belirli riskleri karşılayan teminat: Buna sigortacılık dilinde "dar teminat" adı verilir... Nakil aracının, sevkiyatlar sırasında hasarlanması sonucu oluşacak kayıpları karşılar.
  Bu riskler şunlardır:
  • Yangın
  • Yıldırım
  • Seylap
  • Dere taşması
  • Heyelan
  • Köprü Yıkılması
  • Çarpışma
  • Devrilme
  • Demiryolunda, vagonların bağlama zincirlerinin kopması veya bunlara benzer bir hasara uğraması
  • Yol çökmesi
  • Hat, tünel veya demiryoluna ait diğer yapıların yıkılması
 • Geniş Teminat: Bu teminat adından da anlaşılacağı gibi çok geniş anlamda size güvence sağlar. Ancak, aşağıda belirtilen riskler teminat dışındadır.
 • Nakliye sırasında gecikmeden doğan durumlar(Yakın sebebi gecikme olan hasarlar),
 • Malın bünyesinden, üretiminden kaynaklanan hasarlar (Gizli kusur),
 • Fire, çürüme, bozulma gibi malın özelliğinden kaynaklanan hasarlar,
 • Ambalaj yetersizliği.

Denizyolu

 • Bu durumda, tam zıya, dar teminat veya geniş teminat seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz. Deniz taşıtlarının özelliğinden dolayı, dar teminat aşağıdaki riskleri kapsar:
  • Batma
  • Yanma
  • Oturma
  • Çatışma
  • İnfilak
  • Sığınma limanındaki boşaltmalar
  • Müşterek avarya
  • Gümrük depolarında 60 gün bekleme (sadece yangın teminatı.)

Havayolu

Bu durumda tam zıya ve geniş teminat seçeneklerinden birini yaptırabilirsiniz.